Welkom bij ISĀ² Consultancy!


IS² bestaat uit een team van experts die kennis, ervaring en kracht hebben gebundeld in de ontwikkeling van een onafhankelijk en internationaal toepasbaar Shopping center Scan.

Doel van de scan is primair waardecreatie in de exploitatie van winkelcentra en het vastgoed. Daarnaast kan de scan ook uitstekend een bijdrage leveren als onderdeel van een due diligence traject bij voorgenomen verwerving van winkelcentra.

De bijzonderheid van deze scan is dat zij snel een integraal inzicht biedt op commerciële invulling, technisch staat, locatie eigenschappen en financiële perspectieven. Door deze integrale aanpak wordt een compleet inzicht verkregen in de actuele stand van zaken en de perspectieven op korte en langere termijn. Op een heldere wijze worden kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Aanvullend wordt middels advies richting gegeven aan de mogelijkheden om te sturen op optimalisatie van de exploitatie.